top of page

Amerika | EB 5 Vizesi ve En Popüler Yatırım Konusu


Amerika'ya yerleşmenin ve kısa yoldan Green Card sahibi olmanın yöntemlerinden en çok tercih edileni EB 5 vizesidir. EB-5 vizesi ile ilgili önceki giriş yazılarımızı okumak için lütfen tıklayın 1 ve 2.

EB 5 vizesi yatırımcıları neden gayrimenkul projelerini tercih ediyor?

EB 5 vizesi yatırımcılarının diğer yatırımlar yerine gayrimenkul projelerine yönelmelerinin 5 önemli sebebi bulunuyor.

1. Finansman Bulma Kolaylığı Proje geliştiren gayrimenkul firmaları projeleri için diğer yatırım konularına göre daha kolay finansman bulabiliyorlar. Başka sektörlere yatırım yapıldığında EB 5 sermayesine çok bağlı kalınabiliyor ve finansman alternatifleri azalıyor. Bir başka avantaj ise gayrimenkul projelerinde gayrimenkulün teminat olarak kullanılabilmesi, ki bu da risk konusunda hassas olan yatırımcıların önem verdiği konulardan bir tanesidir.

2. Büyük Ölçekli Projeler Gayrimenkul projelerinin büyük ölçekli olmasının iki avantajı vardır:

- Bu tür projelerin reklam bütçeleri yüksek olduğundan diğer EB 5 vizesi yatırımcılarının da ilgisini çekip projeye ortak olmalarını sağlayabilirler.

- Bu tür projelerin finansmanı için gerekli tutar toplam proje bedelinin %25-%35'i kadardır ve kalan miktarın finansmanını bankalardan temin etmek mümkündür.

3. İstihdam Yaratmak İçin Avantajlı EB 5 vizesi yoluyla Green Card sahibi olmak isteyen yatırımcıların yerine getirmeleri gereken şartlardan birisi de istihdam yaratmaktır. Büyük ölçekli gayrimenkul projeleri bu anlamda istihdam şartının yerine getirilmesini kolay hale getirmektedir. Buna ek olarak eğer EB 5 vizesi yatırımcısı gayrimenkul projesi için istihdamda öncelikli bölgelerden birisini seçerse, dolaylı yoldan istihdam yaratabilir ve bu şartı bu şekilde yerine getirebilir. Otel ve rezidans gibi projeler çok sayıda dolaylı istihdam yaratır.

4. Uzmanlık ve Derinlemesine Bilgi EB 5 vizesi için başvuru yapanların büyük çoğunluğu yatırım konusu olarak gayrimenkul projelerini tercih ediyor. EB 5 vizesi uygulamaya konduğu günden beri de bu durum değişmedi. Bu da gayrimenkul projeleri konusunda uzmanlaşmanın ve bilgi birikiminin çok olduğunu ve yine çok sayıda proje olmasının EB 5 vizesi yatırımcıları için farklı alternatifleri değerlendirme imkanı sunduğu anlamına da geliyor.

5. Elle Tutulur Değer Yaratılıyor Son olarak gayrimenkul projesi söz konusu olduğunda işin doğası gereği ortada elle tutulur bir varlığın (değerin) olması EB 5 vizesi yatırımcılarını karar verme aşamasında rahatlatan bir unsur olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar inşaat yapılacak arsayı önceden görme ve inşaatın yapım aşamasını takip edebilme imkanına sahip oluyorlar.

Comments


Son Yazdıklarımız
bottom of page